Operators al bekend…

Een ander cruciaal, kredietwaardig speldenken is om te horen hoe de operators hun zorg runnen. Krijgen ze de opdracht om deel te nemen en hoeveel geezerhood lijden ze? Worden ze gereguleerd door de lokale of nationale overheid voor kansspelen? Als ze zo gereguleerd...